31
Oct

I can’t sleep,
I just can’t breathe,
when your shadow is all over me, baby.
Don’t wanna be a fool in your eyes,
‘Cause what we had was built on lies.

And when our love seems to fade away,
Listen to me – hear what I say…

I don’t wanna feel the way that I do,
I just wanna be right here with you,
I don’t wanna see, see us apart,
I just wanna say it straight from my heart:
I miss you…

What would it take for you to see?
To make you understand,
that I’ll always believe (always believe)
You and I can make it through,
And I still know I can’t get over you.

‘Cause when our love seems to fade away,
Listen to me – hear what I say…

I don’t wanna feel the way that I do,
I just wanna be right here with you,
I don’t wanna see, see us apart (see us apart)
I just wanna say it straight from my heart:
oh, baby I miss you, I do…

‘Cause when our love always fades away,
Listen to me – hear what I say…

I don’t wanna feel the way that I do,
I just wanna be right here with you,
I don’t wanna see, see us apart, (oh no, see us apart)
I just wanna say it straight from my heart:
I miss you, I miss you, I do…

I don’t wanna feel the way that I do (the way that I do)
I just wanna be (just wanna be) right here with you (right here with you)
I don’t wanna see (don’t wanna see) see us apart (see us apart, oh, baby)
I just wanna say it straight from my heart:
oh baby I miss you, I do…

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Tôi không thể ngủ Cũng không thể thở được Khi chiếc bóng của em ôm trọn lấy tôi, người yêu à Tôi không muốn trở thành kẻ khờ trong mắt em Bởi vì những gì chúng ta có đều được dựng nên từ những lời dối gian. Và khi tình yêu dường như đang biến mất Hãy nghe tôi - lắng nghe tôi nói đây... Tôi không muốn cứ phải có những thứ cảm xúc này nữa Chỉ mong được ở đây, ngay cạnh em thôi Tôi không muốn thấy, không muốn nhìn chúng ta phải chia xa Chỉ muốn nói với em từ sâu tận trái tim mình: Tôi nhớ em... Phải làm gì để em có thể thấy được đây? Để em có thể hiểu rằng Tôi luôn tin (luôn luôn tin tưởng) Tôi và em có thể vượt qua Và tôi vẫn biết, tôi không thể vượt lên trên em được nữa. Và khi tình yêu dường như đang biến mất Hãy nghe tôi - lắng nghe tôi nói đây... Tôi không muốn cứ phải có những thứ cảm xúc này nữa Chỉ mong được ở đây, ngay cạnh em thôi Tôi không muốn thấy, không muốn nhìn chúng ta phải chia xa Chỉ muốn nói với em từ sâu tận trái tim mình: Tôi nhớ em...

Category: My photo
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>