thấy bài hát và clip này hay với ý nghĩa nên để cậu cùng xem thui
còn Featured image này cậu nhớ chứ
phim hoạt hình t vs cậu cùng xem ở nhà chị gái t
và hôm đó là ngày đầu tiên cậu hun t đấy :”>
my first kiss <3

Category: Blog
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>