21
Jul

những lúc nhìn cậu chơi với cháu tớ

thấy cậu cười tươi và hạnh phúc nữa

thích nhìn những lúc cậu như thế nên giờ up ảnh lên để t ngắm cho dễ.hihi

không biết lúc nào tớ với cậu có baby như thế này nhỉ :”>

chắc lúc đó thì ngày nào cũng dc cười vui như thế này luôn ^^

2 3 4

5

Category: My photo
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>