25
Mar

mai tròn 8 tháng tớ và cậu yêu nhau rùi đó

nhanh nhỉ,chắng mấy chốc 1 năm,rùi đến ngày cưới nữa

hí hí

nhớ cậu thế

gửi đến cậu bài hát yêu anh nè

thích nhất câu: “vì trái tim em không anh,chắc sẽ ngừng đập :”> “

Category: My song
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>