chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà <3

.

.

chân ngắn theo anh suốt chặng đường

vì thương vì yêu mỗi anh thôi :”>

 

Category: My photo
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>