t thích bài hát last christmas nhất mỗi dịp giáng sinh về

hồi bé không hiểu gì chỉ nghe nhạc thích nên thích thui 😀

lớn lên mí biết lời bài hát hơi bùn xíu

thế nên cho cậu nghe cùng chỉ là thích thui nhé,ko nghe lời bài hát đâu :”>

vì với t thì giờ lại là bài hát the first christmas vì mùa noel đầu tiên có cậu bên cạnh t <3

hôm qua được đi chơi với cậu cả tối,

rõ vui như lúc bọn m mới gặp lại ấy

đi ăn rõ nhiều,nói chuyện cũng nhiều và vui không kém ^^

hôm qua trêu cậu là cậu ko biết hát giống chaien hay ăn nhiều như bát giới 😛

nhưng thực sự thì điều đó không quan trọng vì….t cũng ăn nhiều giống cậu.hehe

yêu là cùng nhau béo mà =))

cậu à,thực sự cậu còn hơn cả kim tan ấy,vì cậu là người yêu của t mà :”>

Category: My song
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>