Archive for » March 11th, 2014«

t chẳng nhớ chính xác ngày nào nhưng chỉ biết đó là thời gian đầu khi t với cậu mới yêu nhau

và bộ phim này gắn liền với nụ hôn đầu tiên của t với cậu :”>

p/s chẹp, nhớ cậu thế,dnay phải cuối tuần mới gặp cậu nên càng nhớ hơn

chỉ biết chăm vào site gửi lời yêu thương đến cậu ^^