Archive for » October 30th, 2013«

thấy bài hát và clip này hay với ý nghĩa nên để cậu cùng xem thui
còn Featured image này cậu nhớ chứ
phim hoạt hình t vs cậu cùng xem ở nhà chị gái t
và hôm đó là ngày đầu tiên cậu hun t đấy :”>
my first kiss <3

Category: Blog  Leave a Comment